Home สินค้าผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตร
01.jpg
ค้นหา     แสดงจำนวนรายการต่อหน้า 
# รายการ รหัสบาร์โค้ด (Barcode) รหัสคิวบาร์โค้ด
(Q-Barcode)
ผู้ชม
1 ถั่วอบสมุนไพร ถั่วทอดสมุนไพร พัชลี DOC_ORIGINAL DOC_ORIGINAL 167
2 ถั่วอบสมุนไพร ถั่วทอดสมุนไพร พัชลี DOC_ORIGINAL DOC_ORIGINAL 160
3 ถั่วอบสมุนไพร ถั่วทอดสมุนไพร พัชลี DOC_ORIGINAL DOC_ORIGINAL 160
4 ถั่วอบสมุนไพร ถั่วทอดสมุนไพร พัชลี DOC_ORIGINAL DOC_ORIGINAL 187
5 ชะลอมไม้ไผ่ พัชลี 8851051943 http://www.prachin-nfe.go.th/products/agriculture-product/17-gricultural-products/73-2014-05-23-10-09-18 186
6 ชะลอมไม้ไผ่yuphin DOC_ORIGINAL DOC_ORIGINAL 212
7 มรรยาท ชะลอมไม้ไผ่ 885801921 http://www.prachin-nfe.go.th/products/agriculture-product/17-gricultural-products/71-2014-05-23-10-12-51 205
8 ทุเรียนกวน พัชลี 8851051846 http://www.prachin-nfe.go.th/products/agriculture-product/17-gricultural-products/69-2014-05-23-09-50-51 179
9 ทุเรียนกวนyuphin 8851301802 http://www.prachin-nfe.go.th/products/agriculture-product/17-gricultural-products/66-yuphin 238
10 ทุเรียนกวนแบบเมิบๆ DOC_ORIGINAL DOC_ORIGINAL 218
11 สินค้าTEST-ShinE DOC_ORIGINAL DOC_ORIGINAL 203
12 ต้นโมก(ไม้ประดับ) 885821639 http://www.prachin-nfe.go.th/products/17-gricultural-products/60-2014-04-28-05-24-19 219
13 ปุ้ยขนมไทยท่างาม 8851201627 http://www.prachin-nfe.go.th/products/agriculture-product/17-gricultural-products/59-2014-04-28-05-15-52 195
14 จิงจูฉ่าย 8851031 http://www.prachin-nfe.go.th/products/agriculture-product/17-gricultural-products/34-b01 530
15 ไม้เค็ดโฮมสเตย์ DOC_ORIGINAL DOC_ORIGINAL 516
16 ต้นโมกพวง 885800863 http://www.prachin-nfe.go.th/products/agriculture-product/17-gricultural-products/30-2013-08-02-04-59-04 978
17 กล้วยน้ำหว้า พันธุ์มะลิอ๋อง 8859999233515 http://www.prachin-nfe.go.th/products/agriculture-product/17-gricultural-products/20-2013-07-26-05-12-00 563
18 ผักปลอดสารพิษ 8851001010510 http://www.prachin-nfe.go.th/gardener/guest/14-guest/24-a1 884
19 เกษตรปลอดสารพิษ 8852501420427 http://www.prachin-nfe.go.th/gardener/occupational-class/15-occupational-class/45-rimprue-gardenhome 565
20 ปุ๋ยชีวภาพ(แรมโบ) 8852500010346 http://www.prachin-nfe.go.th/products/17-gricultural-products/12-2014-06-11-22-47-36 879
21 พิมเสนน้ำ 8859999233515 https://www.facebook.com/?sk=welcome 572
22 ไม้หลักโมก DOC_ORIGINAL DOC_ORIGINAL 620
23 พันธุ์ไผ่ตง 8852500020017 www.test.com 882
24 ลำไผ่ตง DOC_ORIGINAL DOC_ORIGINAL 995
25 หน่อไม้ไผ่ตง 8859999233515 ที่อยู่ของเว็บในหน้าที่แสดงสินค้ากิจการของท่าน ที่อยู่บนเว็บไซต์ 
   www.prachin-nfe.go.th 793